Brainstorm RIZIV conventie

Beste leden, op 1 oktober en op 26 oktober 2021 organiseren we met PsyZOH een brainstorm moment waarbij we in overleg willen gaan met onze leden.
Vrijdag 1 oktober komen we digitaal samen via Zoom (inschrijven via info@psyzoh.be) en we starten om 20u.

Dinsdag 26 oktober komen we in den lijve samen op een nader te bepalen locatie. We beginnen om 19u30, ook hier dien je je in te schrijven via info@psyzoh.be.
Leden van naburige kringen zijn van harte welkom om aan te sluiten indien onze data beter passen in de agenda.

Graag tot dan,
Annick, Els, Lies, Peter en Sarah

Nodenbevraging – werken met anderstalige suïcidale personen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Preventiewerking, hebben het onderstaande via hun nieuwsbrief verspreidt.

Beste hulpverlener:
De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) wil een aantal beschikbare materialen voor de begeleiding van suïcidale personen vertalen.
Met behulp van deze korte bevraging (5 min.) willen we zicht krijgen op de noden die er zijn in het werken met anderstalige suïcidale personen. Om tegemoet te kunnen komen aan jullie behoeften, is jullie input vanuit het werkveld onmisbaar. Alvast bedankt om deze korte vragenlijst in te vullen!
CGG-SP
Indien je vragen of bedenkingen hebt, kan je contact opnemen met
– Jolien Knaeps: jolien.knaeps@cgg-brussel.be (CGG Brussel)
– Jolien Mertens: jolien.mertens@andante.be (CGG Antwerpen)

Onderzoek, bevraging naar de behandeling van angstklachten.

Beste,

ONDERZOEK: Bevraging naar de behandeling van angstklachten.

Staat u in voor de psychologische behandeling van angstklachten bij kinderen, jongeren, volwassenen en/of ouderen?

Werkt u in Vlaanderen of Brussel?

Dan willen we u vragen om onderstaande online vragenlijst (vanuit KU Leuven) in te vullen. Deze vragenlijst peilt naar het gebruik van exposurebehandeling voor angst en de factoren waarmee dit verband houdt.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en doet u bij voorkeur op een tablet of laptop

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_884sYmehIGBqksK

Het verder verspreiden van deze oproep binnen uw netwerk wordt erg geapprecieerd! 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Jana Janssens

Sara Scheveneels

Dirk Hermans​​​​

ELZOH organiseert een Skills-lab infectiepreventie en beschermingsmaatregelen Covid-19

Omdat de zorg bij COVID-19 meer en meer naar de thuiszorg verschuift, organiseren we dinsdag 5 mei opnieuw een skillslab rond infectiepreventie en beschermingsmaatregelen bji Covid-19.  In eerste instantie hebben we ons gericht naar mensen uit thuisverpleegkundigen, zorgkundigen of verzorgenden, poetshulpen en welzijnswerkers.


Er is echter ook interesse vanuit andere beroepsgroepen in het gepast omgaan met beschermingsmateriaal bij COVID-19. We hebben daarom een bijkomende dag voorzien waarop we jullie ook willen uitnodigen: vrijdag 8 mei om 10u. De link naar het inschrijvingsformulier vind je in bijlage of  hier.  Er is ook nog plek morgen, dus je hebt de keuze of je morgen 5 mei of vrijdag 8 mei wil deelnemen.