Werk samen, gebruik Siilo

Richtlijn gebruik van Siilo groepschat

Beste hulpverlener

Ten tijde van de verstrengde maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus willen wij mee helpen in het garant staan van de zorg en de zorgcontinuïteit. We merken dat heel wat praktijken en heel wat hulpverleners zelf onder zware druk komen te staan. Wij willen als kring jullie ondersteunen door het samenwerken te ondersteunen. Want beter samenwerken is ook beter verwijzen.

Daarom stellen wij voor om als klinisch psycholoog, klinisch ortho/pedagoog gebruikt te maken van ‘Siilo’. Een berichtenapplicatie dewelke in regel is met de GDPR-richtlijnen.

Download de app in je App Store of via Google Play en sluit jullie aan in de groep van “Psychologen Zuid-Oost Hageland” via deze link: https://app.siilo.com/qr/ddc04d6e

In deze groep kunnen we elkaar helpen in tijden van crisis. We kunnen elkaar ondersteunen door praktische hulp te vragen aan onze collega’s. We kunnen elkaar bijstaan wanneer de nood daar is.
Om deze tool zo gebruiksvriendelijk te houden gaan we de communicatie evenwel beperken tot het hoogstnoodzakelijk!
Dit kunnen vragen zijn zoals bijvoorbeeld:

  • Wie heeft een lokaal waar ik op een veilige afstand toch die ene essentiële sessie kan laten doorgaan?
  • Ik ben ziek of mijn draagkracht is overschreden: wie kan er een begeleiding overnemen?
  • Ik heb een doorverwijzing owv de corona crisis, wie kan hier snel een afspraak bieden?
  • Ik heb IT hulp nodig … wie kan me helpen.

Door kort aan te geven wie er persoonlijk met de vraagsteller contact zal opnemen, kunnen de beheerders van de groep opvolgen of de vragen beantwoord zijn. We gaan dus niet inhoudelijk in op de vragen om een overdaad aan informatie te vermijden.

Het staat eenieder vrij om collega psychologen, collega pedagogen of collega orthopedagogen uit te nodigen in deze groep op voorwaarde dat zij tot de zorgregio behoren en zij klinisch werk verrichten.
Wij wensen eenieder veel sterkte in de uitdagingen die er zijn en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in de Siilo app.

Beste groeten
Namens de Raad van Bestuur