Welkom op de website van de Psychologenkring Zuid-Oost Hageland.

Beste bezoeker,

Op 9 oktober 2023 werd een voorlaatste algemene vergadering georganiseerd ter afronding van de ontbinding van onze vzw.

Sarah Moons en Peter Van de Vreken werden aangesteld als vereffenaars van de vzw.

In 2024 zullen zij na hun verplichtingen de kwijting vragen op een allerlaatste AV van PSYZOH vzw. 

Alle gegevens die doorheen de jaren verzameld werden zullen op een afgesloten medium bewaard worden met als doel om te archiveren.

Leden die graag aangesloten blijven bij een regionale kring willen we graag doorverwijzen naar de website van VVKP waar meer info te vinden is over regionale kringwerking. Uiteraard zijn er nog andere beroepsverenigingen actief die opkomen voor de belangen van klinisch psychologen en orthopedagogen waar ook meer info gevonden kan worden. 

Het is met enige smart dat we het einde van PsyZOH dienen te realiseren. Anderzijds zijn we als bestuur enorm trots op de zaken die we kunnen realiseren hebben.

Voor meer info over wat PsyZOH was of bij interesse om de fakkel over te nemen, neem gerust contact op met de voormalige voorzitter Peter Van de Vreken.