ELZOH organiseert een Skills-lab infectiepreventie en beschermingsmaatregelen Covid-19

Omdat de zorg bij COVID-19 meer en meer naar de thuiszorg verschuift, organiseren we dinsdag 5 mei opnieuw een skillslab rond infectiepreventie en beschermingsmaatregelen bji Covid-19.  In eerste instantie hebben we ons gericht naar mensen uit thuisverpleegkundigen, zorgkundigen of verzorgenden, poetshulpen en welzijnswerkers.


Er is echter ook interesse vanuit andere beroepsgroepen in het gepast omgaan met beschermingsmateriaal bij COVID-19. We hebben daarom een bijkomende dag voorzien waarop we jullie ook willen uitnodigen: vrijdag 8 mei om 10u. De link naar het inschrijvingsformulier vind je in bijlage of  hier.  Er is ook nog plek morgen, dus je hebt de keuze of je morgen 5 mei of vrijdag 8 mei wil deelnemen.

PsyZOHrg

PsyZOHrg

1 telefoonnummer & 1 e-mailadres

+32 (0) 492 15 81 61 & corona@psyzoh.be

Binnen de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland hebben de Psychologenkring, de Huisartsenkring en de Zorggroep Alexianen Tienen de handen in elkaar geslagen om de personen met een zorgnood (PZON) te ondersteunen:

  • één gratis psychologisch online consult voor de PZON (tot zolang het project loopt, onze middelen zijn helaas beperkt)
  • één telefoonnummer om gemakkelijk door te verwijzen (naast het reguliere zorgaanbod). Er zijn reeds 44 clinici naar wie we kunnen doorverwijzen en er komen er nog dagelijks bij.
  • één e-mail adres om informatie overdracht te vergemakkelijken.

Het Support Team Tienen speelt een belangrijke rol in de coördinatie, de dispatch en de begeleiding van verschillende master studenten psychologie dewelke ons project mee zullen ondersteunen ter vervollediging van hun stage. We zijn de Zorggroep Broeders Alexianen Tienen dan ook dankbaar voor het vrijstellen van heel wat werkuren en middelen ten bate van deze samenwerking.

De Huisartsenkring Zuid-Oost Hageland in samenspraak met het Support Team Tienen en het Centrum Algemeen Welszijnswerk zijn we dankbaar voor de middelen om de gesprekken gratis te kunnen aanbieden.

De Psychologenkring Zuid-Oost Hageland voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van een betalende ZOOM account.

Tot slot zijn we enorm dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van de vele klinisch psychologen, de klinisch pedagogen en de klinisch orthopedagogen die dit project mee ondersteunen.

Flyer PsyZOHrg

Online aanbod

Deze diensten blijven online beschikbaar tijdens de Covid-19 crisis.

Awel.be: voor eender welke vraag.

Teleonthaal.be: voor eender welke vraag.

Teleblok.be: tijdelijk niet alleen voor studenten! Chat ook met hen over stress of eenzaamheid.

CLBchat.be: voor vragen over studeren, studiekeuze, je goed voelen of gezondheid.

Jac.be: voor eender welke vraag!

Lumi.be: over gender en seksuele voorkeur.

Nupraatikerover.be: over seksueel misbruik.

Druglijn.be: over drank, drugs, pillen, gokken en gamen.

Zelfmoord1813: als jij of iemand in je omgeving met suïcidale gedachten zit

Werk samen, gebruik Siilo

Richtlijn gebruik van Siilo groepschat

Beste hulpverlener

Ten tijde van de verstrengde maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus willen wij mee helpen in het garant staan van de zorg en de zorgcontinuïteit. We merken dat heel wat praktijken en heel wat hulpverleners zelf onder zware druk komen te staan. Wij willen als kring jullie ondersteunen door het samenwerken te ondersteunen. Want beter samenwerken is ook beter verwijzen.

Daarom stellen wij voor om als klinisch psycholoog, klinisch ortho/pedagoog gebruikt te maken van ‘Siilo’. Een berichtenapplicatie dewelke in regel is met de GDPR-richtlijnen.

Download de app in je App Store of via Google Play en sluit jullie aan in de groep van “Psychologen Zuid-Oost Hageland” via deze link: https://app.siilo.com/qr/ddc04d6e

In deze groep kunnen we elkaar helpen in tijden van crisis. We kunnen elkaar ondersteunen door praktische hulp te vragen aan onze collega’s. We kunnen elkaar bijstaan wanneer de nood daar is.
Om deze tool zo gebruiksvriendelijk te houden gaan we de communicatie evenwel beperken tot het hoogstnoodzakelijk!
Dit kunnen vragen zijn zoals bijvoorbeeld:

  • Wie heeft een lokaal waar ik op een veilige afstand toch die ene essentiële sessie kan laten doorgaan?
  • Ik ben ziek of mijn draagkracht is overschreden: wie kan er een begeleiding overnemen?
  • Ik heb een doorverwijzing owv de corona crisis, wie kan hier snel een afspraak bieden?
  • Ik heb IT hulp nodig … wie kan me helpen.

Door kort aan te geven wie er persoonlijk met de vraagsteller contact zal opnemen, kunnen de beheerders van de groep opvolgen of de vragen beantwoord zijn. We gaan dus niet inhoudelijk in op de vragen om een overdaad aan informatie te vermijden.

Het staat eenieder vrij om collega psychologen, collega pedagogen of collega orthopedagogen uit te nodigen in deze groep op voorwaarde dat zij tot de zorgregio behoren en zij klinisch werk verrichten.
Wij wensen eenieder veel sterkte in de uitdagingen die er zijn en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in de Siilo app.

Beste groeten
Namens de Raad van Bestuur

Covid-19 update

Beste bezoeker,

Gelieve bij deze de nieuwsbrief te vinden dewelke wij zaterdag 14-03-2020 naar onze leden verzonden hebben.

Graag verwijzen wij voor de meest up to date informatie naar verschillende websites:

De website van de Federale Overheid Volksgezondheid met betrekking tot het Corona virus bevat informatie voor iedereen.

De website van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) bevat meer informatie voor de praktiserend klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

De website van het Belgisch Instituut Gezondheid – Sciensano.be biedt informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op basis van wetenschappelijke expertise.

Binnen onze Psychologenkring zijn er een aantal collega’s bereid om op korte termijn mensen te begeleiden die een hart onder de riem nodig hebben om deze periode te overbruggen.

Een up to date lijst vind je hieronder.

Corona Psychologen

NaamTelefoonnummerE-mailWebsiteAdresDoelgroep
Els PauwelsInfo@devest.bewww.psychologenpraktijkdevest.bePsychologenpraktijk De Vest
Albertvest 56
3300 Tienen
Karen De Baere0499 29 77 03www.karendebaere.beZavelstraat 1
3300 Oplinter (Tienen)
vanaf 14 jaar.
Peter Van de Vreken0468 355 009Welkom@psydelwin.beWww.psydelwin.bePsyDelwin
Valleistraat 9
3320 Hoegaarden
An Minnart0497 57 74 23An.minnart@telenet.beBraamstraat 29
3470 Kortenaken
jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
Lies Latré0479 68 42 42Psycholooghoutemveld@gmail.comHuisartsen groepspraktijk Houtemveld
Houtemstraat 36
3300 Tienen