Driedaagse vorming: suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders

View this email in your browser
Driedaagse vorming: 
suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders
 
Hoe herken je signalen die wijzen op suïcidaal gedrag? Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere? Hoe maak je suïcidaliteit bespreekbaar? Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Wat doe je in geval van crisis? Welke hulp bied je na een zelfmoordpoging? Hoe vang je nabestaanden op? Hoe doe je aan zelfzorg als hulpverlener?
 Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in onze interactieve vorming voor jongerenbegeleiders. We werken in kleine groepen met ruimte voor persoonlijke inbreng.
 Praktisch:
*Wanneer:
– Driedaagse vorming: 23 en 30 november, en 7 december 2021
– Terugkommoment: 18 januari 2022 (voormiddag)

Waar:
– Driedaagse vorming en terugkommoment: Sint-Geertruiabdij 6, 3000 Leuven (CGG PassAnt)

Kostprijs: €195
*Een engagement voor de drie dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Interesse? Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Meer info en inschrijven via Driedaagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders (23 en 30/11, en 7/12/2021)

Indien je meer informatie wenst over ons aanbod, neem dan contact op met Laura Jonville (laura.jonville@passant.be).

Volgde je één van onze vormingen en was je tevreden? Doe je collega’s (en ons) een plezier en stuur hen dit aanbod door. Alvast bedankt!
Deelnemers getuigen: 
 “Ik vertrek met een goed gevulde rugzak naar mijn werk: de vorming was zeer concreet en praktisch. Bedankt voor de fijne vorming!”
“Ik ben heel blij dat ik deze vorming kon volgen. De vorming heeft me vertrouwen gegeven en heeft me nieuwe vaardigheden bijgebracht in het omgaan met suïcidale jongeren. Ik zou deze vorming aan al mijn collega’s aanbevelen!”

Dit is de elektronische nieuwsflash van het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor de regio Vlaams-Brabant — uw overzicht van de nieuwste initiatieven en vacatures uit het werkveld.

https://mailchi.mp/e69d047d2566/vlogg-vlaams-brabant-nieuwsflash-14-april-6511863?e=51c975f998
Woensdag, 10 november 2021
15 / 11 / 2021 • Online
Zielspijn tussen vier muren
House of Compassion

16 / 11 / 2021 • Online
Webinar ‘Oudermis(be)handeling’
VLOCO

18 / 11 / 2021 • Online
Zorgtransfer in transitieleeftijd: inspiratie vanuit de praktijk
VLOGG

19 / 11 / 2021 • Online of Gent
Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie
Agentschap Zorg & Gezondheid

23 / 11 / 2021 • Leuven
Lunchen met justitie: ‘Dialoog? Eigen schuld, dikke bult…’
LINC

25 / 11 / 2021 • Leuven
Kick-off: lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid
Steunpunt WVG ism KBS

25 / 11 / 2021 • Leuven
Physiotherapy in mental health care: evidence and future directions
UPC KU Leuven

26 / 11 / 2021 • Kortenberg
Netwerkforum YUNECO
YUNECO

26 / 11 / 2021 • Meise
Kick-off: A Way Home regio Halle-Vilvoorde
A Way Home

25 & 30 / 11 / 2021 • Online
Symposium ‘Born in Belgium Professionals’
Born in Brussels & VEN PMG

01 / 12 / 2021 • Online
Webinar ‘Vraag het aan de vrederechter’
Gezin & Handicap vzw

02 / 12 / 2021 • Online of Brussel
Symposium ‘Ik was 20 in 2020’
Onafhankelijke ziekenfondsen

09 / 12 / 2021 • Online
Webinar ‘Iedereen is arbeidsgeschikt’
Gespecialiseerd Team Bemiddeling

13 / 12 / 2021 • Online
Webinar: ‘Zorgen voor het jonge kind: Samenwerk(t)’
YUNECO, VLOGG & VEN PMG

21 / 01 / 2022 • Brussel
Jaarvergadering Stuurgroep Internering Vlaams-Brabant & Brussel
Netwerk InterneringYUNECO
Lokale coördinator, regio Vlaams-Brabant
voltijds – onbepaalde duur – solliciteer voor 15/11/2021

Similes
Provinciaal coördinator Oost- en West-Vlaanderen
voltijds – onbepaalde duur – solliciteer voor 19/11/2021

Diletti
Lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn
voltijds – onbepaalde duur – solliciteer voor 21/11/2021

FPC Antwerpen
Zorgmanager
voltijds – onbepaalde duur 
 Vreemdgaan-Wisselleren 2021-2022 gaat opnieuw van start!
Vreemdgaan-Wisselleren is een vorm van intersectoraal kennisdelen waarbij medewerkers uit het brede zorglandschap de kans krijgen om een kijkje te nemen in een andere organisatie. Een gastorganisatie zet letterlijk de deuren open voor wisselleerders door een vacature op te stellen. Heeft jouw organisatie een aanbod in het brede zorglandschap in Vlaanderen? Ondersteun je kinderen, jongeren of (jong)volwassenen? Heb je zin om de deuren van je organisatie, werking, leefgroep, … open te stellen voor leergierige professionelen? Maak je vacature aan voor 9 januari 2022. Een stappenplan vind je hier.
 

 Forensische leerlijn – Online leerplatform voor het forensische werkveld
De Forensische Leerlijn is een gratis online leeromgeving speciaal ontwikkeld voor en door het forensische werkveld. Het doel is deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals die werkzaam zijn in het forensische zorgveld.
 

 Het elfde GGZ-congres: ‘wat werkt en voor wie?’ – Oproep tot bijdragen
Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, moedigen we u van harte aan om bijdragen in te zenden voor het elfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen.
Voor uw voorstellen kan u kiezen uit verschillende presentatievormen. Met veel vernieuwende ideeën, bijzondere ervaringen en verrassende antwoorden.
 

 Opleiding ‘Psychodiagnostiek als proces’ – start voorjaar 2022
Een psychodiagnostisch proces waarin men de beleving van een kind in kaart wil brengen, ontvouwt zich niet vanzelf. Vertrekkend van een psychodynamische reflectie over symptomen en de vragen van het gezin of de context, zoekt de diagnosticus een opstelling en een passend relatieaanbod waarbinnen hij soepel en interactief diagnostische instrumenten zal hanteren.
Wij nodigen u van harte uit deze nieuwsflash te delen met uw collega’s.
Met een simpele klik op onderstaande knop kunnen ook zij zich inschrijven.Schrijf me in op de VLOGG Vlaams-Brabant nieuwsflash!

Update November

http://psyzoh.be/wp-content/uploads/2021/11/November-update-van-jouw-psychologenkring.pdf

November update van jouw psychologenkring.

Beste collega’s,
De afgelopen maanden voelen de meesten onder ons de vraag naar psychologische en therapeutische begeleidingen stijgen. De druk om te presteren en zorg te dragen neemt toe en dit vanuit verschillende richtingen. Enerzijds is er de hulpvraag van de patiënt/cliënt zelf, anderzijds zijn er de rechtstreeks of onrechtstreekse gevolgen van de pandemie die ons ook als mens raken en dewelke druk op ons leggen. Een snel veranderend psychologenlandschap helpt natuurlijk niet om de druk te verlagen. Toch voelt dit veranderend landschap ook aan als een bouwen aan de zorg van morgen.

Om jullie op de hoogte te houden, zonder een extra belasting te zijn, houden we het kort en bondig in deze update. Maar weet dat al onze leden telkens bij ons terecht kunnen met vragen, bezorgdheden en/of met opmerkingen.

Onze onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:
– Verslag brainstorm sessies oktober
– Stand van zaken kringwerking
– Kringactiviteiten
– Update vanuit ELZOH,
– Vacatures

Hartelijke groeten,
Peter Van de Vreken 


Verslag brainstorm sessies oktober.

Op 26 oktober hielden we een brainstorm sessie in de huisartsenpraktijk Houtemveld. De kringwerking, de taken en de engagementen van de kring werden toegelicht. Om de werking van onze kring toe te lichten hebben we onze taken en opdrachten van de kring gevisualiseerd in onderstaand organogram.

Verder werd de nood vanuit het bestuur aan extra helpende handen toegelicht. Meer hierover bij de vacatures. Het engagement van enkele leden die bereid zijn om enkele taken op te nemen wordt zeer geapprecieerd.Verder bespraken we de actuele thema’s in GGZ landschap. Er is veel in beweging en we worden uitgedaagd om mee te bouwen aan een netwerkverhaal waarin ‘vindplaatsen”, ‘populatiemanagement’, ‘zorgzame buurten’ en ‘ondersteuning van de eerste lijn’ belangrijk blijken.De conventie i.v.m. terugbetaling psychologen kunnen we zien als een (beperkte) proeftuin binnen het veranderende GGZ landschap. Enkele leden van de psychologenkring zitten mee in de schrijfgroepen (volwassen en kinderen/jongeren) om het kader voor de conventie mee vorm te geven. Deze schrijfgroepen komen de komende maanden intensief samen. Om jullie te informeren en jullie input mee te nemen naar de schrijfgroepen is het cruciaal om jullie stem te horen. Hiervoor voorzien we op korte termijn volgende on-line momenten (zie data activiteiten verderop).  


Stand van zaken kringwerking.

In de aanloop naar de financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones worden er schrijfgroepen georganiseerd waarbij het project op regionaal/provinciaal niveau zal uitgewerkt worden.
Voor de schrijfgroep Diletti (doelgroep volwassenen) nemen Sarah Moons, Iris Claeys en Daisy Menten deel.
Voor de schrijfgroep Yuneco nemen Saartje Ieven en Peter Van de Vreken deel.
Tot slot heeft Peter ook het mandaat gekregen om vanuit de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland in de stuurgroep te zetelen.PsyZOH heeft zijn/haar kandidatuur opgestuurd om actief lid te worden van het GGZ netwerk Diletti.
Lees hier de engagementsverklaring van PsyZOH ten aanzien van het GGZ netwerk Diletti.
PsyZOH zal zich binnenkort ook kandidaat lid maken van het GGZ netwerk Yuneco (meer info later dit jaar).
Er is een afsprakenkader in wording in functie van het gebruik van de siilo-groep. Via dit kader hopen we de afspraken die er al zijn te capteren en te expliciteren zodat de functie en het doel van de groep bewaard kan blijven. 


 Kringactiviteiten.

Via de volgende kringactiviteiten willen we jullie op de hoogte houden van een snel veranderend zorglandschap én bevragen we jullie naar jullie ervaringen, jullie meningen en naar jullie expertise.

16 november 2021 om 19u30 via zoom. Jullie kunnen inloggen via deze zoom-link.

8 december 2021 om 19u30 via zoom. Jullie kunnen inloggen via deze zoom-link.

Willen jullie graag de volledige inlog gegevens van deze meetings: stuur dan een mailtje naar Lies Latré.

Omdat we ook willen inzetten op informele verbinding, elkaar beter leren kennen en gezellig samenzijn organiseren we op 14 januari om 19u een nieuwjaarsetentje.
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda. Inschrijven kan vanaf volgende maand.


  Update vanuit ELZOH.

Hou vol, ook tijdens de vierde golf!De herfstgolf heeft ook Zuidoost Hageland stevig in zijn greep, maar we mogen niet loslaten nu. Samen én met meerdere verdedigingslinies, slaan we er ons ook nu weer door. Vanuit ELZOH willen we je tijdens deze moeilijke periode dan ook graag een hart onder de riem steken. Want het applaus is dan wel geluwd, jullie werk is er niet minder belangrijk op geworden, integendeel! Daarom: hou vol, ook tijdens deze vierde golf!Mondmaskersventilatie en het Covid Safe Ticket moeten de viruscirculatie weer onder controle krijgen. En dat is ondanks onze hoge vaccinatiegraad nodig. Want omdat het virus weer vlot circuleert en het normale leven weer op gang gekomen is, komen er weer meer positieve patiënten in het ziekenhuis terecht. Deze worden niet allemaal opgenomen omdat ze Covid-positief zijn, soms wordt dat eerder toevallig ontdekt bij de opname na een val of ongeval. De zorg voor deze patiënten weegt echter zwaarder door dan bij negatieve patiënten die dezelfde val of hetzelfde ongeval meegemaakt hebben. Dit geeft een extra belasting aan het personeel. Daarom is het belangrijk dat we er alles aan doen om de viruscirculatie zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Geef daarom net als bij de vaccinatie het goede voorbeeld en blijf de maatregelen opvolgen én je patiënten/cliënten sensibiliseren om dit ook te doen! Heb je nog medewerkers/patiënten/cliënten die nog niet gevaccineerd zijn? Ga met hen het gesprek aan om zich toch te laten vaccineren. De vaccinatiecentra in Tienen en Landen verwelkomen alle niet volledig gevaccineerde 12+’ers graag tijdens de open inloopmomenten, elke woensdag van 15 tot 16 uur. Daarnaast werden er extra momenten ingelast op zaterdag. VC Landen opent de deuren op zaterdag 6 november van 10 tot 12 uur, VC Tienen op zaterdag 4 december van 8 tot 12 uur. Beide momenten staan open voor alle niet volledig gevaccineerde 12+’ers die in ELZOH wonen of verblijven.Tot slot, zijn ook wij tevreden dat de boosterprik voor de zorgsector er komt. Zodra wij zelf meer informatie hebben over de modaliteiten hiervoor, zullen wij jullie op de hoogte brengen.


Vacatures.

PsyZOH heeft een vacature voor iemand die zich herkent in volgende talenten:creatief schrijveninformatie bundelenblijvende nieuwsgierigheidinitiatief nemengoed met woordenleergierigWe zoeken met andere woorden een verantwoordelijke voor onze nieuwsbrief. Iemand die zich engageert om op maandelijkse basis alle informatie te verzamelen en te bundelen tot een nieuwsbrief.Naar tijdsinvestering toe spreken we over een engagement van vier tot acht werkuren per maand.
Meer informatie kan je krijgen bij Peter.

Yuneco heeft eveneens een vacature.
Zij zoeken een netwerkcoördinator 100% met expertise in changemanagement. Deze vacature kadert binnen de hervorming van het zorglandschap. 

Meer informatie via deze link.  

Brainstorm RIZIV conventie

Beste leden, op 1 oktober en op 26 oktober 2021 organiseren we met PsyZOH een brainstorm moment waarbij we in overleg willen gaan met onze leden.
Vrijdag 1 oktober komen we digitaal samen via Zoom (inschrijven via info@psyzoh.be) en we starten om 20u.

Dinsdag 26 oktober komen we in den lijve samen op een nader te bepalen locatie. We beginnen om 19u30, ook hier dien je je in te schrijven via info@psyzoh.be.
Leden van naburige kringen zijn van harte welkom om aan te sluiten indien onze data beter passen in de agenda.

Graag tot dan,
Annick, Els, Lies, Peter en Sarah

Nodenbevraging – werken met anderstalige suïcidale personen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Preventiewerking, hebben het onderstaande via hun nieuwsbrief verspreidt.

Beste hulpverlener:
De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) wil een aantal beschikbare materialen voor de begeleiding van suïcidale personen vertalen.
Met behulp van deze korte bevraging (5 min.) willen we zicht krijgen op de noden die er zijn in het werken met anderstalige suïcidale personen. Om tegemoet te kunnen komen aan jullie behoeften, is jullie input vanuit het werkveld onmisbaar. Alvast bedankt om deze korte vragenlijst in te vullen!
CGG-SP
Indien je vragen of bedenkingen hebt, kan je contact opnemen met
– Jolien Knaeps: jolien.knaeps@cgg-brussel.be (CGG Brussel)
– Jolien Mertens: jolien.mertens@andante.be (CGG Antwerpen)