Visie en doelstellingen

De Psychologenkring Zuid-Oost Hageland heeft als doel de psychologen van de zorgregio te groeperen en vertegenwoordigen om multi- en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Het wenst een representatief netwerk te zijn van de regionale psychologen en zal hiertoe een online verwijskaart samenstellen van haar leden om contactname en doorverwijzing door de verschillende beroepsgroepen en de 2e en 3e lijn te vergemakkelijken.

De kring zetelt in diverse lokale koepelorganisaties en houdt haar leden steeds op de hoogte van netwerkmomenten, informatiesessies en evenementen, georganiseerd door deze koepelorganisaties en de andere beroepsgroepen. Via deze weg worden deze ook op de hoogte gebracht van de activiteiten van de psychologen in de zorgregio.

Verder kan de kring fungeren als aanspreekpunt om de regionale vragen noden te vertegenwoordigen op landelijk niveau, in de vorm van een spreekbuis op de Algemene Vergadering van de VVK, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Tot slot wenst de kring de professionele deskundigheid te vergroten. Dit gebeurt aan de hand van:

  • relevante bijscholingen, opleidingen en informatiemomenten
  • het verspreiden van inhoudelijke psychotherapeutische kennis én van de recente informatie over wetgeving en beleid rond psychotherapie
  • het organiseren van lokale intervisie en supervisie
  • deelname aan multidisciplinaire samenwerkingsinitiatieven