Raad van Bestuur

Op de Algemene Vergadering van 13 januari 2020 werden de mandaten voor de Raad van Bestuur gestemd. Uit deze stemming werden verkozen om onze vereniging te vertegenwoordigen voor een periode van 3 jaar:

  • Annick De Ceulaer (Bestuurslid)
  • Peter Van de Vreken (Voorzitter)
  • Sarah Moons (Penningmeester)

Verder kregen zowel Els Pauwels als Lies Latré het mandaat vanuit de AV om de Raad van Bestuur te ondersteunen in de uitoefening van het dagelijks bestuur van de kring.

De leden van de raad van bestuur kunnen via het centrale emailadres van de VZW worden gecontacteerd.