Netwerk informatie

Eén van de doelstellingen van PsyZOH is om onszelf te verankeren in het regionaal zorglandschap en binnen de netwerken GGZ.
Het lijkt ons dan een evidentie om de informatie met betrekking tot de netwerken ook beschikbaar te maken via onze website.


 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Https://vvkp.be

VVKP is de grootste vereniging voor licentiaten en masters in de klinische psychologie in België. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en zorgt ervoor dat klinisch psychologen nieuwe kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. PsyZOH heeft een samenwerkingsverband met de VVKP doormiddel van een charter. Hierdoor zijn o.a. leden van de VVKP automatisch lid van onze kring indien ze in onze regio werkzaam zijn.

 • Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH)

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-zuidoost-hageland

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.
PsyZOH heeft stemrecht binnen de Algemene Vergadering van ELZOH en werkt voor verschillende thema’s samen met andere partners vanuit de eerste lijn.

Deze webpagina is nog in opbouw, alvast een oplijsting van organisaties waar wij ofwel actief mee samenwerken of dewelke ook werkzaam zijn in onze zorgregio.

 • Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Volwassenen: Diletti
 • Yuneco
 • CGG (VBO en Passant)
 • Alexianen Zorggroep Tienen
 • HAZOH
 • RZTienen
 • Psychologencommissie
 • BFP
 • BWP
 • VVCEPC
 • Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid
 • Eetexpert
 • WAIMH
 • Ombi.be info over patiëntenrechten voor kinderen en jongeren
 • Psychewijzer.be
 • Zelfmoord1813.be
 • awel.be
 • 106 tele-onthaal
 • CAW
 • Huis van het kind
 • Huis van de mens
 • JAC
 • Huisartsenwachtpost
 • Overkop Huis