Ont-Moeten foto’s

Foto verslag van onze netwerkavond: Ont-Moeten

PsyZOH heeft in samenwerking met HAZOH met de ondersteuning van LMN Tienen/Landen een informatie en netwerk avond georganiseerd rond de thema’s depressie, burn-out bij kinderen en volwassenen. Er was ook aandacht voor su├»cidepreventie.