Kandidaten gezocht om in te tekenen in de conventie Psychologische zorg in de eerste lijn.

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Diletti (volwassenen) in samenwerking met de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland zijn op zoek naar kandidaat psychologen/orthopedagogen om in te stappen in de conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Het doel van de conventie is om psychologische zorg snel toegankelijk te maken voor een breed publiek vooraleer psychische kwetsbaarheden evolueren tot meer ernstige problemen.
Naast de bestaande regels opgelegd vanuit de federale overheid werd binnen de provincie Vlaams-Brabant geopteerd om de zorg zo passend mogelijk te spreiden over de verschillende eerstelijnszones en de daarin liggende gemeenten heen. Verder werden er groeipaden uitgezet naar groepsgerichte interventies en het vindplaatsgericht werken.

Als partner in het netwerk Diletti willen wij deze oproep mee uitdragen.
Meer informatie over deze oproep kan je vinden in de bijlagen.