Nodenbevraging – werken met anderstalige suïcidale personen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Preventiewerking, hebben het onderstaande via hun nieuwsbrief verspreidt.

Beste hulpverlener:
De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) wil een aantal beschikbare materialen voor de begeleiding van suïcidale personen vertalen.
Met behulp van deze korte bevraging (5 min.) willen we zicht krijgen op de noden die er zijn in het werken met anderstalige suïcidale personen. Om tegemoet te kunnen komen aan jullie behoeften, is jullie input vanuit het werkveld onmisbaar. Alvast bedankt om deze korte vragenlijst in te vullen!
CGG-SP
Indien je vragen of bedenkingen hebt, kan je contact opnemen met
– Jolien Knaeps: jolien.knaeps@cgg-brussel.be (CGG Brussel)
– Jolien Mertens: jolien.mertens@andante.be (CGG Antwerpen)