ELZOH organiseert een Skills-lab infectiepreventie en beschermingsmaatregelen Covid-19

Omdat de zorg bij COVID-19 meer en meer naar de thuiszorg verschuift, organiseren we dinsdag 5 mei opnieuw een skillslab rond infectiepreventie en beschermingsmaatregelen bji Covid-19.  In eerste instantie hebben we ons gericht naar mensen uit thuisverpleegkundigen, zorgkundigen of verzorgenden, poetshulpen en welzijnswerkers.


Er is echter ook interesse vanuit andere beroepsgroepen in het gepast omgaan met beschermingsmateriaal bij COVID-19. We hebben daarom een bijkomende dag voorzien waarop we jullie ook willen uitnodigen: vrijdag 8 mei om 10u. De link naar het inschrijvingsformulier vind je in bijlage of  hier.  Er is ook nog plek morgen, dus je hebt de keuze of je morgen 5 mei of vrijdag 8 mei wil deelnemen.