PsyZOHrg

PsyZOHrg

1 telefoonnummer & 1 e-mailadres

+32 (0) 492 15 81 61 & corona@psyzoh.be

Binnen de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland hebben de Psychologenkring, de Huisartsenkring en de Zorggroep Alexianen Tienen de handen in elkaar geslagen om de personen met een zorgnood (PZON) te ondersteunen:

  • één gratis psychologisch online consult voor de PZON (tot zolang het project loopt, onze middelen zijn helaas beperkt)
  • één telefoonnummer om gemakkelijk door te verwijzen (naast het reguliere zorgaanbod). Er zijn reeds 44 clinici naar wie we kunnen doorverwijzen en er komen er nog dagelijks bij.
  • één e-mail adres om informatie overdracht te vergemakkelijken.

Het Support Team Tienen speelt een belangrijke rol in de coördinatie, de dispatch en de begeleiding van verschillende master studenten psychologie dewelke ons project mee zullen ondersteunen ter vervollediging van hun stage. We zijn de Zorggroep Broeders Alexianen Tienen dan ook dankbaar voor het vrijstellen van heel wat werkuren en middelen ten bate van deze samenwerking.

De Huisartsenkring Zuid-Oost Hageland in samenspraak met het Support Team Tienen en het Centrum Algemeen Welszijnswerk zijn we dankbaar voor de middelen om de gesprekken gratis te kunnen aanbieden.

De Psychologenkring Zuid-Oost Hageland voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van een betalende ZOOM account.

Tot slot zijn we enorm dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van de vele klinisch psychologen, de klinisch pedagogen en de klinisch orthopedagogen die dit project mee ondersteunen.

Flyer PsyZOHrg